WaterstofBrandstofcellen zetten de chemische energie van waterstof om in schone elektriciteit via een elektrochemische reactie met zuurstof. De brandstofcel heeft gedurende 800 uren meer dan 500 MWh opgewekt, wat neerkomt op het stroomverbruik van 1.370 gezinnen. De installatie die waterstof omzet in elektriciteit, kan bestempeld worden als een mini-elektriciteitscentrale.

Brandstofcellen worden steeds meer als een belangrijke nieuwe energietechnologie beschouwd voor tal van toepassingen zoals autobussen, auto’s, vaartuigen, heftrucks, warmtekrachtkoppelingen en stroomaggregaten. Brandstofcellen aangedreven door waterstof produceren alleen elektriciteit en water.

Lees verder:

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=76747

 

 .