Het dance-evenement CLICK ME is het eerste feest met het UMEF-keurmerk voor groene evenementen. CLICK ME is georganiseerd door stichting Monkey Business en Exprezz, om geld op te halen voor de bescherming van de orang-oetan en zijn leefgebied. CLICK ME vond plaats op 10 december in de Amsterdamse A-locatie de Westerunie, er waren ruim 1000 bezoekers. Zowel de locatie als de organisatie hebben actie ondernomen om het evenement duurzaam te organiseren.

Stichting UMEF heeft voorafgaand aan het evenement een footprint gemaakt, waarin onder andere duidelijk werd hoeveel CO2 de locatie en de bezoekers uitstoten. Met advies van UMEF over alternatieven voor vervuilende factoren, werd de CO2-uitstoot geminimaliseerd. De restuitstoot is gecompenseerd door te investeren in duurzame projecten, waardoor CLICK ME volledig klimaatneutraal werd.

De CO2-uitstoot van CLICK ME werd geschat op 5.000 kg. Dit komt overeen met 25.000 autokilometers en het jaarlijkse energieverbruik van 3 huishoudens.

.